DÍTĚVÍTÁNO.CZ

VEZMĚTE SI SVOU SÍLU OTĚHOTNĚT ZPĚT!

Co se děje ve chvíli, kdy nám lékař tvrdí, že přirozenou cestou neotěhotníme? V 99 % případů se děje to, že nám odebírají naši naprosto přirozenou schopnost otěhotnět.

Tuto schopnost má každá žena zcela přirozeně od samého počátku! A najednou, v 21. století, je nám sdělováno, že to sami, bez jejich pomoci, nesvedeme. A začnou nám tuto životadárnou sílu odebírat.

My to umíme lépe, než vy!“

Proč se dostáváme do této situace?

„Protože už jste neotěhotněla rok a KAŽDÁ žena přece otěhotní do roka! Tak když to neumíte, co s Vámi? My to za Vás uděláme …“

„Protože máte přece nízké AMH, protože máte endometriózu, protože tvoříte protilátky proti spermiím, protože kvalita spermií je žalostná!!! Jinak to nepůjde, vy nás potřebujete! A vzhledem k Vašemu věku Vám doporučujeme rovnou darované vajíčko, protože ty Vaše nestojí za nic!“

Nejste schopná otěhotnět bez lékařů, nejste schopná porodit bez lékařů… Jak to? Kdo nám to chce namluvit? Co se tady děje? Děje se to, že je zde velká snaha v nás vyvolat STRACH. Pokud cítíme strach, jsme velmi dobře ovladatelné a manipulovatelné. Je nám odebírána naše síla, důvěra v naši přirozenou schopnost, důvěra ve své tělo. Otěhotnět je však ta nejpřirozenější věc, která může být. Jak to, že najednou potřebujeme tolik pomoci?

Pokud je nám sdělen důvod, proč přirozeně neotěhotníme a je nám navržena „léčba“ v reprodukční klinice, jedná se pouze o obcházení příčiny a snahu ztratit kontrolu nad svým tělem. Pokud lékaři udělají celou řadu vyšetření a někde zjistí „problém“, málokdy je vysvětlen ten nejvhodnější postup pro uzdravení. Jakýkoliv nález z vyšetření je povětšinou brán jako skvělý důvod doporučit umělé oplodnění.

Nechci však všechny lékaře házet do jednoho pytle! Nechci ani kritizovat reprodukční kliniky. Pokud žena nemá např. ani jeden vejcovod a přirozené početí opravdu není možné – díkybohu za tento úžasný pokrok! V ostatních případech se jedná pouze o snahu získat nad klientkou moc.

Odebírání vlastní moci a síly je velké téma. A určitě souhlasím s tím, že nikdo mi mou sílu nemůže vzít, pokud mu ji nedám! Avšak snaha ovládat druhé je velmi nenápadná a plíživá… Většinou to začíná okamžikem, kdy nastoupíme do povinné školní docházky. Musíte. Ani vy, ani Vaši rodiče přece nemohou vědět lépe než vy, co je nutné se učit a v jakém věku je naprosto nutné to znát! „Nevíš, jak vypočítat povrch krychle a kvádru? Tak ještě jednou! Ty nevíš nic o hlavonožcích? To musíš znát!“ Vyjdu školu a umím vypočítat povrch krychle a kvádru, odpřednáším vše o hlavonožcích, ale nevím, co je to důvěřovat sobě, svým schopnostem, nevím, jak pečovat o své tělo, o vztahy kolem mě, jak silná emoce je láska a jak dokáže v životě čarovat …

Stalo se Vám někdy, že Vám lékař nadiktoval postup, vy jste tomu však nerozuměla, cítila jste nejistotu z neúplných informací, nebylo Vám to zcela jasné, ale i tak jste se touto cestou vydala? Protože vám to přece řekl? Je opravdu žádoucí být poslušný! Jako ve škole. Protože pokud nejste, je s Vámi patřičně zacházeno! Nejhorší pacientka je ta, která se ptá a chce rozumět. Nálepka = PROBLÉMOVÁ!

Představte si však ženu, která rozumí navrženému postupu, rozumí, co se v jejím těle odehrává, ví, jaký vliv na její tělo daný postup bude mít, cítí důvěru… Která žena má větší šanci otěhotnět? A v jaké situaci jste vy?

Ano, v dnešní době se objevuje více zdravotních komplikací a důvodů, proč se početí nedaří. Prožíváme více stresu, napětí, spěchu … Ale to je opět výzva pro nás! Ne pro lékaře.

VEZMĚME SI SVOU SÍLU OTĚHOTNĚT ZPĚT! Přemýšlejme nad tím, co se kolem nás děje! Nechte promluvit svou intuici, své pocity, které Vám napoví kudy… Velmi často dáme větší váhu slovu, které přichází zvenčí. Málokdy však dáme naprostou důvěru slovu, který přichází zevnitř! VEZMĚME SI SVOU SÍLU ZPĚT a začněme naslouchat SOBĚ.

Pokud potřebujete podpořit ve Vaší cestě, jsem tady pro Vás!

Vaše Hanka

Hana Přikrylová
autorka článku, fertility consultant a kouč, zakladatelka projektu ditevitano.cz